De Rijdende Opticien - opticien aan huisProblemen van het oog
 
Er zijn veel verschillende soorten oogproblemen. Vooral op oudere leeftijd zijn er nog wel eens problemen die niet zo gemakkelijk oplosbaar zijn en waar zelfs de oogheelkunde niet altijd wat aan kan doen. Vaak worden er gelukkig wel goede resultaten geboekt.
Hieronder zijn enkele veel voorkomende oogproblemen beschreven.
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTISCHE OOGPROBLEMEN
Bij het emmetrope oog (oog zonder brekingsfouten) valt het licht dat door hoornvlies en ooglens gebroken wordt in een brandpunt op het netvlies. Via de oogzenuw worden daarna de beelden doorgegeven aan de hersenen. Het komt echter regelmatig voor dat bij één of beide ogen bepaalde fouten in het optische systeem optreden waardoor het brandpunt niet netjes op het netvlies valt. Iemand ziet dan niet alles even scherp.
De vier meest voorkomende optische problemen zijn: bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en ouderdomsverziendheid.
 
BIJZIENDHEID (MYOPIE)
Mensen die bijziend zijn (in optische termen myoop) kunnen dichtbij goed zien, maar in de verte zien ze niet scherp. Bijziendheid uit zich vaak in het knijpen met de ogen of het steeds dichter bij de TV gaan zitten. Bijziendheid is geen ziekte, maar een brekingsfout in het optische systeem. Omdat het brekend vermogen van hoornvlies en lens samen te sterk is valt het snijpunt (brandpunt) van de lichtstralen vóór het netvlies, met als gevolg een onscherp beeld. Negatieve brillenglazen (minsterkte) verleggen het beeld naar achteren, zodat men ondanks die brekingsfout toch weer scherp kan zien.
 
VERZIENDHEID (HYPERMETROPIE)
Bij verziendheid, ook wel hypermetropie genoemd, is precies het omgekeerde aan de hand als hiervoor. Het brekend vermogen is nu te zwak waardoor het snijpunt van de lichtstralen achter het netvlies terecht komt en er eveneens een onduidelijk beeld ontstaat. Door te accommoderen (het bol maken van de lens in het oog) kan men, afhankelijk van de grote van de brekingsfout en de leeftijd, dikwijls nogwel een scherp beeld verkrijgen. Echter, dit is vaak vermoeiend voor de persoon. Een signaal van verziendheid is dat men al vroeg last krijgt met het lezen van een boek of regelmatig hoofdpijn heeft. Door het toepassen van positieve (plussterkte) brillenglazen worden de lichtstralen sterker gebroken en valt het beeld weer op het netvlies.
 
ASTIGMATISME
Bij astigmatisme is het hoornvlies (soms ook ooglens) in 2 haaks op elkaarstaande richtingen anders gekromd. Je zou kunnen zeggen dat het oog niet helemaal rond is maar een beetje ei-vormig. Zo wordt er geen brandpunt gevormd maar onstaan brandlijnen. Dit heeft tot gevolg dat beelden vervormen en een vierkant bijvoorbeeld een rechthoek wordt. Astigmatisme kan zowel in combinatie met bijziendheid als verziendheid voorkomen. Cilindrische brillenglazen kunnen astigmatisme corrigeren.
 
OUDERDOMSVERZIENDHEID (PRESBYOPIE)
Bijna iedereen tussen de 40 en 50 jaar krijgt moeite met lezen. Dat is heel normaal.
Ook voor de mensen die met veraf zien geen enkel probleem hebben. Boeken en kranten moeten steeds verder van de ogen vandaan worden gehouden om de kleine lettertjes nog goed te kunnen lezen. Er is dan sprake van zogenoemde ouderdomsverziendheid, ook wel presbyopie genoemd. In de loop der jaren neemt het accommodatievermogen af en kan de lens in het oog zich niet meer voldoende bol maken om dichtbij scherp te stellen. In dit geval biedt een leesbril uitkomst om weer ontspannen te kunnen lezen. Aangezien het vermogen om te accommoderen tot een jaar of 65 blijft teruglopen, is een regelmatige bijstelling van de sterkte noodzakelijk.
 
 
MEDISCHE OOGPROBLEMEN
Er kunnen ook problemen met de ogen ontstaan die een medische oorzaak hebben. Een drietal medische oogproblemen die vooral bij ouderen voorkomen zijn staar, glaucoom en degeneratie van de gele vlek.
 
STAAR (CATARACT)
Staar, ook wel grauwe staar of cataract genoemd, is een vertroebeling van de ooglens, waardoor het zicht steeds waziger wordt. De troebele lens kan men operatief laten verwijderen. Aangezien de ooglens een zekere sterkte had, wordt deze dan vervangen door een kunststof lensje met sterkte dat op de oorspronkelijke plaats van de ooglens wordt aangebracht.
 
GLAUCOOM
Glaucoom heeft een heel andere oorzaak. Hierbij staat de oogbol van binnenuit teveel onder druk, waardoor het netvlies wordt beschadigd en het gezichtsvermogen wordt aangetast. Het is verstandig om regelmatig de oogdruk te laten meten want in een vroeg stadium kan glaucoom succesvol door de oogarts worden behandeld met oogdruppels. Is het resultaat van die druppels niet voldoende, dan kan een laserbehandeling of chirurgie volgen.
 
DEGENERATIE VAN DE GELE VLEK (MACULADEGENERATIE)
De gele vlek is het centrum van de gezichtsscherpte. Degeneratie van de gele vlek komt bijna uitsluitend voor op hogere leeftijd (boven de 60 of 70 jaar). Deze aandoening kenmerkt zich door het slechter worden van het centrale zien, waarbij het in veel gevallen lijkt alsof het beeld golft of beweegt. De oorzaak is een slijtage van de gele vlek (macula). Soms kan een laserbehandeling de achteruitgang tijdelijk tot stilstand brengen

(--De informatie op deze pagina kan onvolledig zijn en/of onjuistheden bevatten.--)